Jatkuva haku VALMA-koulutukseen

Ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) on avattu jatkuva haku opintopolku.fi -sivustolla.

Koulutuksen aikana opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan jatko-opintoihin ja saa tietoa eri alojen ammatillisesta koulutuksesta sekä työelämästä. Kaarisillassa on mahdollisuus perehtyä erityisesti kulttuurialan ammatilliseen koulutukseen (musiikki ja kuvallinen ilmaisu).

VALMA-koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin erityisen tuen tarve kuten vamma, sairaus tai kehityksen viivästyminen.

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (1 vuosi) ja se toteutetaan erityisopetuksena. 

Lisätietoja:

Marju Markkanen, puh. 044 7744 025 tai marju.markkanen@kaarisilta.fi