Keramiikka

Keramiikan opetuksessa löydetään kullekin sopiva tapa työskennellä savimateriaalin kanssa. Oppilasta autetaan ja tuetaan niin, että hänen taiteellinen ilmaisunsa vahvistuu ja hän kokee onnistumisen iloa. Keraamista ilmaisua hyödynnetään myös muussa taiteellisessa työskentelyssä. Keramiikan opetuksessa korostetaan laadukasta, esteettistä ja hyvin tehtyä työtä.

Harjoitustöiden avulla tutustutaan saven ominaisuuksiin ja eri savilaatuihin, sekä perehdytään keramiikan käsinrakennustekniikoihin ja apumuottien käyttöön. Erilaisten muotojen lisäksi opitaan saven pintakäsittelyä ja koristelutekniikoita, keraamista veistämistä, korkokuvia ja itsenäistä tehtävien suunnittelua. Lisäksi tutustutaan keraamisiin väriaineisiin: enkopit, alilasitevärit, oksidit ja lasitteet.

Keramiikan opetuksessa havainnoidaan ympäröivää maailmaa: kuinka se ilmentää muotoja, pintoja ja värejä. Keramiikassa tutustutaan myös keramiikan historiaan, perinteeseen sekä nykypäivään.

Matias Waris: Huuhkaja, keramiikka (kivitavara + lasite), 2020
Antti Mustaparta: Power rangers, keramiikka (kivitavara + lasite), 2020
Anni Lindberg: Kuvioruukku, kivitavara + lasite, 2020
Aleksi Pietikäinen: Imuri, 2020, keramiikka + readymade
Ville von Martens: Planeetta, puupoltettu keramiikka, 2020
Paul Gustafsson: Koala, keramiikka (kivitavara+lasite), 2020
Jani Virtanen: Outi, keramiikka (kivitavara + lasite), 2021