Muu toiminta

Kesäkohtaamispaikka (STEA, ent. RAY)

Avoin kesäkohtaamispaikkatoiminta järjestetään Kaarisillan taide- ja toimintakeskuksessa. Kesäisin kahden viikon aikana tarjotaan eri-ikäisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille sekä heidän läheisilleen ja/tai avustajille aktiivista ja kehittävää toimintaa ja yhdessäoloa.

Toiminta voi koostua esimerkiksi musiikista, liikunnasta, tanssista, luonnossa liikkumisesta, tarinahetkistä, maalaamisesta,  kädentaidoista tai saven muotoilusta.

Tarkoituksena on luoda erityistä tukea tarvitseville henkilöille ja heidän perheensä jäsenille tai avustajille uusia tapoja toimia yhdessä ja löytää vertaistukea.

Kulttuurikehrä (STEA, ent. RAY)

Projektissa vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ilmaisutaitoja, sosiaalista toimintakykyä sekä hyvinvointia kulttuurin keinoin. Samalla tuetaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden omaisia, läheisiä ja tukiverkostoa  sekä annetaan voimaantumisen kokemuksia ja vahvistetaan arjessa selviytymistä. Tavoitteena on myös mahdollistaa myönteisiä kulttuurielämyksiä eri-ikäiselle yleisölle musiikki- ja kulttuuritapahtumissa sekä edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken.  Kulttuurin keinoin myös vahvistetaan yhteisöllisyyttä yhteiskuntaan.

TAIKE  (Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen)

Avustus käytetään erityistaiteen taidenäyttelytoimintaan, jota toteutetaan ympärivuotisesti galleria Art Kaarisillassa Helsingin Sanomatalossa, Lahden Villähteellä Erstan kartanon Engel Makasiinissa, kulttuuri- ja taidetapahtumissa eri puolilla Suomessa sekä yhteistyössä kansainvälisen yhteistyöverkostomme kanssa myös ulkomailla. Taidenäyttelytoiminta edistää erityistukea tarvitsevien taiteilijoiden myönteistä ekohtelua, jotta heidän tosiasiallinen yhdenvertaisuutensa taiteilijoina toisten taiteilijoiden rinnalla voi toteutua. Jatkuva näyttelytoiminta, erityisesti keskeisellä paikalla Helsingin keskustassa, ottaa erityistuen tarpeessa olevia taiteilijoita ja taiteentekijöitä merkittävästi mukaan taidemaailmaan sekä keskusteluun taiteesta ja taiteen tekemisestä. Kaarisillan taidenäyttelytoiminta tekee erityistukea tarvitsevia taiteilijoita ja heidän työtään tunnetuksi taidekentällä ja erilaisten yleisöjen saavutettavaksi. Taidenäyttelyt ovat taiteen ja kulttuurin ammattilaisten toteuttamia.

Muut Projektit / Yhteistyötahot

Vertaistaiteilija -hanke

Vertaistaiteilijat on erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden työelämäosallisuutta edistävä kolmivuotinen hanke​. Hankkeen toteuttaja on Aula-työkotien kannatusyhdistys ry Helsingissä. ​Hanke tukee taiteilijoiden työelämätaitoja, etsii ja kehittää työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia, sekä tekee vaikuttamistyötä​. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Autismisäätiö, Kaarisilta ry,​ Kehitysvammaliitto, Kehitysvammatuki 57, Kettuki ry ja​ Kulttuuria kaikille  -palvelu. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuella​.

Lisätietoja: https://www.vertaistaiteilijat.fi/vertaistaiteilijat-hanke/

Kaarisillan Taidestudion taiteilijat Pinja Sydänmaa ja Oona Peltola nauttivat Vertaistaiteilijatapaamisesta.

Noa (Nordic Outsider Art)

Kaarisilta ry on mukana Kettuki ry:n hallinnoimassa yhteispohjoismaisessa NOA (Nordic Outsider Art) –projektissa. Muut yhteistyötahot ovat tanskalainen  GAIA Museum Outsider Art, ruotsalainen Inuti  ja islantilainen Lìst an Landameera.  NOA-projektin tavoitteena on vahvistaa näiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja kehittää yhteistoiminnallisesti innovatiivisia ja laadukkaita menetelmiä taidestudioiden toimintaan. NOA parantaa erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden sekä taidestudioiden ohjaajien ammatillista osaamista kansainvälisessä ympäristössä. NOA-projektia rahoittavat Pohjoismainen kulttuurirahasto ja Pohjoismainen kulttuuripiste. Vuonna 2019 toteutetaan Travel Agency -projekti, jonka tavoitteena on tuoda taidetta marginaalista yleiseen tietoisuuteen.

Out by Art -elokuvaprojekti

Out by Art – pohjoismainen erityistaiteen elokuvaprojekti on kokeellinen ja innovatiivinen hanke, jossa pohjoismaiset erityistaiteilijat tutkivat elokuvan mahdollisuuksia. Projekti on saanut alkunsa NOA – Nordic Outsider Art yhteistyöstä, jossa mukana on ollut taiteilijoita Suomesta, mm. Kaarisillasta, sekä Ruotsista, Islannista ja Tanskasta.

Projekti toteutettiin vuonna 2018. Elokuvien ensi-iltaa ja julkistamistilaisuutta vietettiin Tukholman Moderna Museetissa huhtikuussa 2018. Elokuvia on esitetty tämän jälkeen mm. Fringe -festivaaleilla Tukholmassa ja Lahdessa sekä Hämeenlinnan taiteidenyössä.  Mukana projektissa ovat Inuti Ruotsista, Kaarisilta ja Kettuki Suomesta, Gaia Museum Outsider Art Tanskasta ja  List án landamæra -festivaali Islannista. Kulturbryggan tuki projektin toteutumista.

Hugo Karlsson Inutin taidekeskuksesta Ruotsista kuvaamassa elokuvaansa. Kuvassa Sven Blume, projektin vetäjä ja elokuvaohjaaja, sekä Hugo Karlsson ja Marianne Schmidt Inutista.

The Other Travel Agency

The Other Travel Agency on pohjoismainen taideprojekti, joka vie osallistujan uusiin ja yllättäviin ympäristöihin. Matkaoppaana toimivat erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat, jotka johdattavat omiin merkityksellisiin arjen ympäristöihin ja mielenmaisemiin. Miksei kukaan kerro sellaisista paikoista, joissa on hiljaista? Idea The Other Travel Agencysta on syntynyt erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden toimesta sekä yhdenvertaisuuden unelmasta, jossa ympäristöämme ja kulttuuriamme ovat rakentamassa täysipainoisesti kaikki sen jäsenet. Rikas kulttuuri on aidosti kiinnostavaa ja merkityksellistä. Sellaista, jota tullaan katsomaan ja kokemaan kauempaakin. Taiteilijat matkaoppaina Kesän ja syksyn 2019 aikana The Other Travel Agency on tuottanut taidetapahtumia ja näyttelyitä Suomessa, Ruotsissa, Islannissa ja Tanskassa.

Kaarisillan taiteilijat toteuttivat projektissa Lahden alueelle erilaisen opaskartan, mainoskampanjan Kaarisilta Biennale -kuvataidetapahtumalle, sekä Lahden Museokioskiin matkatoimiston.

Paikallisista tuotannoista koostettu päänäyttely esittelee pohjoismaista taidetta Brysselissä EU parlamentin näyttelytilassa 24.–26.9.2019 ja myöhemmin syksyllä Helsingissä Pertin valinnassa. Päänäyttelyn on kuratoinut tuottaja, kaupunkiaktivisti Jaakko Blomberg, joka on toiminut myös projektin taiteellisena mentorina.

The Other Travel Agency haastaa yleisöjä, poliitikkoja ja virkamiehiä pohtimaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asemaa yhteiskunnassamme. Kuinka näkyviä erityistä tukea tarvitsevat ihmiset ovat yhteisössämme? Alati kasvava joukko matkailijoita etsii rikkaampia, syvempiä ja ennen kaikkea aitoja kokemuksia. Nousevan kulttuurimatkailun trendejä ovat muun muassa lähimatkailu, tarve tuntea paikan ”pulssi” ja perehtyä paikalliseen elämäntapaan ja tekemiseen. Voitaisiinko erityistä tukea tarvitsevien ihmisten potentiaaleja käyttää enemmän kaupunkikulttuurin ja matkailun edistämisessä? The Other Travel Agencyn pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta taiteessa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä luoda uudenlaisia työmahdollisuuksia kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

The Other Travel Agencyn pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta taiteessa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä luoda uudenlaisia työmahdollisuuksia kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Projektia koordinoi erityistaidetoiminnan edunvalvojajärjestö Kettuki (FI). Yhteistyökumppanit ovat Kaarisilta ry (FI), Gaia Outsider Art Museum (DE), Inuti (SWE) sekä List án landamæra (IS). Projektin paikallisia kumppaneita ovat mm. Autismisäätiö, gTIE, Kultasuklaa, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Luotsisäätiö, Reykjavik Art School, Suomen Benelux-instituutti, Visit Randers ja Vinovinkkeli. The Other Travel Agency on toteutettu Pohjoismaisen kulttuuripisteen ja Pohjoismaisen kulttuurirahaston tuella.

Lisätietoja

EOA (European Outsider Art association)

Yhdistys, johon kuuluu eurooppalaisia outsider art -toimijoita, edistää dialogia ja kansainvälistä yhteistyötä sekä tukee outsider-taiteilijoiden oikeuksia toimia.

Lisätietoja: http://www.outsiderartassociation.eu/