Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, 180 osp

MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, 180 osp, KUVALLISEN ILMAISUN TOTEUTTAJA

Kuvallisen ilmaisun osaamisala, vaativa erityinen tuki, ryhmäopetus

Kaarisillassa voit opiskella kuvallisen ilmaisun osaamisalaa ja kouluttautua kuvallisen ilmaisun toteuttajaksi. Kaarisillassa järjestettävä koulutus on tarkoitettu vaativaa erityistä tukea tarvitsevalle oppijalle.

Kaarisillassa voi opiskella Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon kuuluvaa Kuvallisen ilmaisun osaamisalaa. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Suunniteltu kesto on kolme vuotta.

Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana kokeillaan kuvataiteen perusmenetelmiä ja harjoitellaan kuvataiteilijana toimimista. Yhteisiä aineita ja kuvataiteen teoriaa opiskellaan kuvataidelähtöisesti tekemisen lomassa. Kolmantena vuotena opiskelija voi valita opiskeltavat taideaineet omien vahvuuksiensa ja kiinnostuksenkohteidensa mukaan.

Opetus on ryhmäopetusta, jossa vahvistetaan kunkin yksilöllistä ilmaisua. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opiskelu tapahtuu pienessä ryhmässä ja opiskelijalle tarjotaan tarvittava tuki opintojen suorittamiseen. Opiskeluympäristö on esteetön.

Opinnoista valmistuu Kuvallisen ilmaisun toteuttajaksi. Opiskelija saa valmiudet toimia kuvataiteilijana tuetusti tai itsenäisesti. Valmistumisen jälkeen voi myös hakea jatko-opintoihin esimerkiksi ammattikorkeakouluun tai taideyliopistoon.

Hakuaika

Yhteishaussa keväällä 2025.

Opiskelemaan haetaan Opintopolku.fi -sivuston kautta.

Valintaperusteet

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Perustellusta syystä opiskelijaksi voidaan ottaa myös hakija, joka ei ole suorittanut edellä tarkoitettua oppimäärää, jos koulutuksen järjestäjä katsoo hakijalla muutoin olevan riittävät edellytykset opinnoista suoriutumiseen.

Kaikki osaamisalaan hakeneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen.

Pääsy- ja soveltuvuuskoetta varten hakijan on valmisteltava ennakkotehtävä, joka palautetaan pääsy- ja soveltuvuuskokeessa.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Pääsy- ja soveltuvuuskoe sisältää haastatteluja ja tehtäviä. Valintatilaisuudessa arvioidaan hakijan ryhmässä toimimisen taitoja, opiskeluvalmiuksia ja motivaatiota ammatillisiin opintoihin.

Vaativan erityisen tuen liitteet

Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset

Terveydentilaa ja/ tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta

Esim. lääkärinlausunto ja/tai psykologin lausunto tms.

Erityisen tuen suunnitelma, kuten HOJKS tai HOKS

Toimituspaikka

Kaarisilta ry. Villähteentie 458 15540 VILLÄHDE

Toimitettava viimeistään