Kaarisilta Ry

Kaarisilta ry on vuonna 1986 perustettu valtakunnallinen yhdistys. Yhdistys on järjestänyt vuodesta 1987 lähtien toimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Vuodesta 2003 alkaen Kaarisilta on ensimmäisenä Suomessa järjestänyt ammatillista koulutusta erityisopetuksena kuvataiteen ja musiikin aloilla.

Kaarisilta tarjoaa päiväaikaista toimintaa, musiikin ja kuvallisen ilmaisun ammatillista koulutusta ja ammatilliseen koulutukseen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta erityisopetuksena. Ammatillinen koulutus järjestetään yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Keskeisiä toimintamuotoja ovat kuvataide, käsityö, keramiikka, musiikki ja liikunta.

Kaarisillan toiminta-ajatuksen perustana ovat eettiset ja esteettiset arvot, elämän ja yksilön kunnioittaminen.

Kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestäminen on merkittävä osa yhdistyksen toimintaa. Konsertteja, taidenäyttelyitä ja näytelmiä järjestetään kotimaassa ja ulkomailla.

Kaarisillan taide- ja toimintakeskus sijaitsee kulttuurihistoriallisessa Erstan kartanossa Villähteellä, Lahdessa. Kartanon kaunis ja viihtyisä luontoympäristö luo toiminnalle harmonisen oppimisympäristön.

Erstan kartano

Erstan kartanon arkkitehtonisesti merkittävä päärakennus ja tiivis, useita rakennuksia ja puiston sisältävä pihapiiri muodostavat voimakkaasti uudistuneessa maisemassa 1800-luvun kartanorakentamista edustavan kerrostuman vanhan valtamaantien varrella.

Kymijärven eteläpuolella, Salpausselkää seuraavan vanhan maantien varrella olevan Erstan kartanon empiretyylinen päärakennus ja toinen siipirakennuksista ovat 1830-luvulta. Aumakattoisen, yksikerroksisen päärakennuksen fasadia koristavat pilasterit ja kookas pylväin varustettu kuistirakennus. Empiren tyylipiirteet ovat säilyneet, 1890-luvun muutostyö näkyy lähinnä ikkunoissa. Pää- ja sivurakennuksia ympäröi kuusiaidan rajaama puisto.

Kartanon talouspihan rakennukset ovat vanhan Viipurintien molemmin puolin. Tiilirakenteisten navetan, tallin ja viljamakasiinin (1828) lisäksi talouspihassa on joukko väentupia 1800-luvun jälkipuolelta. Rakennusryhmään liittyy puisto ja puutarha. Ympäristön uudet liikenneväylät sekä asuin- ja teollisuusalueet ovat muuttaneet merkittävästi kartanon historiallista kulttuurimaisemaa.

Pihapiirin läpi kulkeva maantie on osa vanhaa, Salpausselkää seurannutta keskiaikaista maantietä.

Historia

Villähteen kylän Erstan kartano muodostui neljästä everstiluutnantti Mårten von der Trenckille 1650-luvulla lahjoitetusta tilasta. Suuressa reduktiossa 1680-luvulla säterivapaus peruutettiin ja kartanosta muodostettiin säteriratsutila.

Nykyiselle paikalle tilakeskus siirrettiin Vanhankartanonmäeltä 1800-luvun alkupuolella. Empiretyylinen päärakennus valmistui 1830 ja sitä uudistettiin 1892. Uno Baskin isännöidessä kartanoa 1930-luvulla hänen metsästysvieraanaan oli mm. presidentti P.E. Svinhufvud.

Lisätietoa

Suomen kartanot ja suurtilat III. Toim. Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander. Helsinki 1943
Nastolan historia I, Anneli Mäkelä, Nastolan kunta 1979
Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Henrik Wager, Päijät-Hämeen liitto, 2006

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4902 (2.5.2017)

Engel Makasiini

Engel Makasiini kunnostettiin vuonna 2009 nykyiseen käyttöön taidenäyttely- ja konserttitilaksi. Tilaa käytetään myös opetustilana.

Emme vuokraa Makasiinia juhla- tai kokoustilaksi tällä hetkellä.

Engel Makasiini on Päijät-Hämeen vanhimpia rakennuksia. Kartanon omistuksessa olleen rakennuksen suunnitteli Carl Ludwig Engel ja se valmistui vuonna 1828. Makasiini kuului Erstan kartanon talousrakennuksiin.

Engel Makasiini toimii osoitteessa Villähteentie 455.

Galleria Art Kaarisilta

Art Kaarisilta on vuodesta 2009 lähtien toiminut erityistaiteeseen painottuneena taidegalleriana Helsingin Sanomatalossa. Pääosa gallerian näyttelyistä esittelee erityistukea tarvitsevien taiteilijoiden tuotantoa. Art Kaarisilta pyrkii tekemään erityistukea tarvitsevia taiteilijoita tunnetuksi tasaveroisesti muiden taiteilijoiden rinnalla. Galleriatilaa vuokrataan myös muille yksityisille ja yhteisöille.

Lisätietoja: www.artkaarisilta.fi

Mäntyniemikoti

Mäntyniemikoti on Mäntyniemi-yhdistys ry:n ylläpitämä asumisyksikkö Lahden Villähteellä. Kaarisillan asiakkaiden ja opiskelijoiden on mahdollista hakeutua Mäntyniemikotiin asumaan. Asuminen Mäntyniemikodissa voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista palveluasumista tai tehostettua palveluasumista.

Tutustu Mäntyniemikotiin nettisivuilla klikkaamalla tästä.