Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia tai tukea siirtyäkseen ammatilliseen- tai lukiokoulutukseen.

Kaarisilta valitsee koulutukseen ensisijaisesti opinnoissaan vaativaa erityistukea tarvitsevia nuoria, jotka ovat vailla toisen asteen tutkintoa.

Vaativan erityisen tuen tarpeita opinnoissa voivat olla oppimisvaikeudet, vamma, sairaus tai terveydelliset ja sosiaaliset syyt. Valinnassa vaikuttaa lisäksi hakijan opiskelu- ja toimintakyky.


TUVA-koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen ja suorittaa ammatillinen perustutkinto. Koulutus tukee kokonaisvaltaisesti opiskelijan valmiuksia ja osaamista. Laaja-alaisen osaamisen kokonaisuus muodostuu opiskelijan tiedoista, taidoista, asenteista ja arvoista sekä toimintakyvystä.
TUVA-koulutuksen aikana opiskelija kehittää opiskelu- ja urasuunnittelutaitojaan ja hänelle laaditaan yksilöllinen opintopolku tavoitteiden ja osaamistarpeen perusteella.

Kaarisillassa on mahdollisuus perehtyä erityisesti musiikin ja kuvallisen ilmaisun ammatilliseen koulutukseen.

HAKUAIKA

Hae opiskelemaan yhteishaussa 20.2.-19.3.2024.

Opiskelemaan haetaan Opintopolku.fi -sivuston kautta.

Jokaisen hakijan kanssa sovitaan yksilölliset haastatteluajat hakuajan päättymisen jälkeen.

Haastattelussa voi olla mukana huoltaja tai muu läheinen. Haastattelun lisäksi käymme keskustelun hakijan huoltajan tai sellaisen henkilön kanssa, joka osaa kuvata hakijan opiskeluhistoriaa. Hakijaa, joka ei osallistu haastatteluun, ei voida valita opiskelijaksi.

Opintojen alettua tarkistetaan valintapäätökseen vaikuttaneiden tietojen oikeellisuus alkuperäisistä todistuksista.

Vaativan erityisen tuen liitteet

Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset

Terveydentilaa ja/ tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta

Esim. lääkärinlausunto ja/tai psykologin lausunto tms.

Erityisen tuen suunnitelma, kuten HOJKS tai HOKS

Toimituspaikka

Kaarisilta ry. Villähteentie 458 15540 VILLÄHDE

Toimitettava viimeistään

29.3.2024

LISÄTIETOJA

Kysyy lisää koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta erityisopettaja Eija Helíniltä tai sosiaalityöntekijä Elina Tuomiselta.

Eija Helin (ma-to) puh. puh. 044 713 9867, eija.helin@kaarisilta.fi

Elina Tuominen (ma-to) puh. 040-3541772, elina.tuominen@kaarisilta.fi