Koulutukseen tutustuminen

Koulutukseen tutustuminen on 1-3 päivän tutustumisjakso Kaarisillan ammatilliseen peruskoulutukseen tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutukseen.

Koulutukseen tutustumisen aikana tutustuja pääsee mukaan oppitunneille seuraamaan opetusta ja osallistumaan siihen. Samalla Kaarisilta oppimisympäristönä tulee tutuksi. Tutustumisjakson aikana keskustellaan opiskeluun liittyvistä asioista sekä arvioidaan tutustujan soveltuvuutta, oppimisvalmiuksia ja kiinnostuneisuutta opiskeluun.

Lisätietoja koulutukseen tutustumisesta saa Kaarisillan sosiaalityöntekijä Elina Tuomiselta:

Elina Tuominen (ma-to)

puh. 040-3541 772 tai elina.tuominen@kaarisilta.fi.