Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

TELMA Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutus, 60 osp

Kaarisillassa tapahtuva työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) on tarkoitettu peruskoulun päättäneille vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppivelvollisille ja muille ilman toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta.

Kaarisilta valitsee koulutukseen ensisijaisesti opinnoissaan vaativaa erityistukea tarvitsevia nuoria, jotka ovat vailla toisen asteen tutkintoa.

Vaativan erityisen tuen tarpeita opinnoissa voivat olla oppimisvaikeudet, vamma, sairaus tai terveydelliset ja sosiaaliset syyt. Valinnassa vaikuttaa lisäksi hakijan opiskelu- ja toimintakyky.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutus (TELMA) antaa opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta. Tavoitteena on, että opiskelija löytää työn ja toimeentulon, asumisen, vapaa-ajan ja kuntoutumisen osalta ratkaisun hyvään ja toimintakyvyn mukaiseen itsenäiseen elämään.

Koulutukseen kuuluu tutustumista eri työpaikkoihin sekä yhteiskunnan palveluihin tai harrastuksiin. Koulutuksen aikana vahvistetaan päivittäisessä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, joita ovat esimerkiksi: ryhmässä toimiminen, asuminen, ruoanlaitto, oman talouden hoito.

Koulutus vahvistaa opiskelijan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä arjen osallisuutta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä opiskelijan verkoston, työelämän ja päiväaikaisen toiminnan kanssa.

HAKUAIKA

Hae opiskelemaan yhteishaussa 20.2.-19.3.2024.

Opiskelemaan haetaan Opintopolku.fi -sivuston kautta.

Koulutukseen ei järjestetä erillistä valintatilaisuutta. Hakijoiden kanssa sovitaan 2–5 päivän koulutukseen tutustumista tammikuusta 2024 alkaen ottamalla yhteys sosiaalityöntekijä Elina Tuomiseen (ma-to) puh. 040-3541772, elina.tuominen@kaarisilta.fi.

Jokaisen hakijan kanssa sovitaan yksilölliset haastatteluajat hakuajan päättymisen jälkeen.

Haastattelussa voi olla mukana huoltaja/asianhoitaja. Haastattelun lisäksi käymme keskustelun hakijan huoltajan tai sellaisen henkilön kanssa, joka osaa kuvata hakijan opiskeluhistoriaa. Hakijaa, joka ei osallistu haastatteluun, ei voida valita opiskelijaksi.

Opintojen alettua tarkistetaan valintapäätökseen vaikuttaneiden tietojen oikeellisuus alkuperäisistä todistuksista.

Vaativan erityisen tuen liitteet

Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset

Terveydentilaa ja/ tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta

Esim. lääkärinlausunto ja/tai psykologin lausunto tms.

Erityisen tuen suunnitelma, kuten HOJKS tai HOKS

Toimituspaikka

Kaarisilta ry. Villähteentie 458 15540 VILLÄHDE

Toimitettava viimeistään

29.3.2024