Musiikkialan perustutkinto 180 osp

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 180 osp, MUUSIKKO

Musiikin osaamisala, vaativa erityinen tuki, ryhmäopetus

Kaarisillan musiikin osaamisala soveltuu hakijalle, jolla on motivaatiota ja kiinnostusta musiikkiin aikaisempien opintojen, harrastuneisuuden tai muun toiminnan kautta. Huomioi koulutuksen suuntautuminen äänenkäytön ja laulun opetukseen, yhtyelauluun ja yhteismusisointiin sekä sävellys- ja sanoitustyöhön.

Musiikin osaamisalan koulutuksessa ammatillisten tutkinnon osien keskeisiä sisältöjä ovat musiikkialan työtehtävien suunnittelu, musiikkiohjelmiston valmistaminen sekä muusikkona toimiminen. Koulutus suuntautuu äänenkäytön ja laulun opetukseen, yhtyelauluun ja yhteismusisointiin musiikin eri tyylilajeissa sekä sävellys- ja sanoitustyöhön. Koulutuksen aikana opiskellaan myös esiintymistaitoja.

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Suunniteltu kesto kolme vuotta.

Opetus on ryhmäopetusta, jossa vahvistetaan kunkin yksilöllistä ilmaisua. Opiskelu Kaarisillassa on toiminnallista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opiskelijalle tarjotaan tarvittava tuki opintojen suorittamiseen. Opiskeluympäristö on esteetön.

Opinnoista valmistuu muusikoksi. Opiskelija saa valmiudet toimia muusikkona tuetusti tai itsenäisesti. Valmistumisen jälkeen voi myös hakea jatko-opintoihin.

Hakuaika

Yhteishaussa keväällä 2025.

Opiskelemaan haetaan Opintopolku.fi -sivuston kautta.

Valintaperusteet

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Perustellusta syystä opiskelijaksi voidaan ottaa myös hakija, joka ei ole suorittanut edellä tarkoitettua oppimäärää, jos koulutuksen järjestäjä katsoo hakijalla muutoin olevan riittävät edellytykset opinnoista suoriutumiseen.

Kaikki osaamisalaan hakeneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Pääsy- ja soveltuvuuskoe sisältää ryhmätoimintaa, haastatteluja ja tehtäviä. Valintatilaisuudessa arvioidaan hakijan ryhmässä toimimisen taitoja, opiskeluvalmiuksia ja motivaatiota ammatillisiin opintoihin.

Vaativan erityisen tuen liitteet

Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset

Terveydentilaa ja/ tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta

Esim. lääkärinlausunto ja/tai psykologin lausunto tms.

Erityisen tuen suunnitelma, kuten HOJKS tai HOKS

Toimituspaikka

Kaarisilta ry. Villähteentie 458 15540 VILLÄHDE

Toimitettava viimeistään