Ammatillinen koulutus

 

Kaikki Kaarisillan koulutukset:

Musiikkialan perustutkinto

muusikko, 180 osp, 3 vuotta

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

kuvallisen ilmaisun toteuttaja, 180 osp, 3 vuotta

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

TELMA, 60 osp, 1-3 vuotta

Koulutusesitteet:

Tietoa koulutuksista

Kaarisilta tarjoaa yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa musiikin ja kuvallisen ilmaisun ammatillista koulutusta vaativan erityisen tuen opetuksena, sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Ammatillinen koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jokin erityisen tuen tarve kuten vamma, sairaus tai kehityksen viivästyminen. Koulutus kestää 3 vuotta (180 osaamispistettä, osp).

Opiskelijalta edellytetään omaa mielenkiintoa ja lahjakkuutta alalle sekä valmiuksia toimia ryhmässä. Opinnot voidaan opiskelijan edellytysten mukaan arvioida mukautetusti kokonaan, osittain tai ei ollenkaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jota päivitetään ja tarkennetaan opiskelun edetessä.

Opetus tapahtuu noin 10 opiskelijan pienryhmässä kunkin opiskelijan oma taitotaso huomioon ottaen ja sitä kehittäen.

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 180 osp, MUUSIKKO

Musiikin osaamisala, vaativa erityinen tuki, ryhmäopetus

Koulutus suuntautuu äänenkäytön ja laulun opetukseen, yhtyelauluun ja yhteismusisointiin musiikin eri tyylilajeissa sekä sävellys- ja sanoitustyöhön. Soittimia yhteismusisoinnissa ovat mm. eri rytmisoittimet, kannel, ukulele, quitalele, kitara, basso ja kosketinsoittimet.

Musiikin osaamisalan koulutuksessa ammatillisten tutkinnon osien keskeisiä sisältöjä ovat musiikkialan työtehtävien suunnittelu, musiikkiohjelmiston valmistaminen sekä muusikkona toimiminen.

MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, 180 osp, KUVALLISEN ILMAISUN TOTEUTTAJA

Kuvallisen ilmaisun osaamisala, vaativa erityinen tuki, ryhmäopetus

Koulutuksessa käsitellään aluksi kuvataiteen maailmaa laajalla, yleisellä tasolla, kuvataiteen perustehtävien kautta. Koulutuksen edetessä keskitytään teoreettisempiin asioihin, kuten sommittelu- ja väriopillisiin harjoituksiin, kohti taideopiskelijan oman äänen ja ilmaisun voimaa.

Kuva- ja mediataiteen osaamisalalla ammatillisten tutkinnon osien keskeisiä sisältöjä ovat kuvan toteuttaminen, havainnointi ja ilmaisu, kuvataiteen menetelmillä työskenteleminen sekä kuva- ja mediataiteen ammattikäytännöt.

TELMA Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, 60 osp

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutus (TELMA-koulutus) antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta. Tavoitteena on, että opiskelija löytää työn ja toimeentulon, asumisen, vapaa-ajan ja kuntoutumisen osalta ratkaisun hyvään ja toimintakyvyn mukaiseen itsenäiseen elämään.

Koulutukseen kuuluu tutustumista eri työpaikkoihin sekä yhteiskunnan palveluihin tai harrastuksiin. Koulutuksen aikana vahvistetaan päivittäisessä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, joita ovat esimerkiksi: ryhmässä toimiminen, asuminen, ruoanlaitto, oman talouden hoito.

Koulutus vahvistaa opiskelijan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä arjen osallisuutta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä opiskelijan verkoston, työelämän ja työ/päiväaikaisen toiminnan kanssa.

TELMA -koulutuksen esite 2021

KOULUTUKSIIN HAKEUTUMINEN

Koulutuksiin hakeudutaan opintopolku.fi -sivuston kautta yhteishaussa keväällä tai erillishakuna lukuvuoden aikana.

Ammatilliset koulutukset sekä Telma-koulutus alkavat Kaarisillassa vuorovuosittain.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja opinnoista ja opiskeluun liittyvistä asioista saa Kaarisillan toiminnanjohtaja Marju Markkaselta, puh.044-7744 025 tai sähköpostitse marju.markkanen@kaarisilta.fi.

Lisätietoja opiskeluun liittyvistä asioista ja asumisesta saa Kaarisillan sosiaalityöntekijä Elina Tuomiselta, puh.040-3541 772 tai sähköpostitse elina.tuominen@kaarisilta.fi.