Nyt on hakuaika opiskeluihin!

Kaarisillassa on alkuvuoden aikana käynyt tutustujia ensi syksynä alkaviin koulutuksiin. Kaarisillassa alkavat musiikkialan perustutkinto, josta valmistuu muusikoita sekä media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, josta valmistuu kuvallisen ilmaisun toteuttajia. Nämä koulutukset kestävät kolme vuotta. Lisäksi ensi syksynä alkaa uutena koulutuksena TELMA -opinnot. TELMAsta ei valmistu ammattiin, vaan siitä saa taitoja ja valmiuksia mahdolliseen työhön ja itsenäiseen alämään.

Kaarisillan koulutuksiin haetaan opintopolku.fi -sivuston kautta 13.3.- 3.4.2019. Musiikkialan sekä media-alan ja kuvallisen ilmaisun hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen, joka on torstaina 25.4.2019. TELMA-opintoihin hakeneille ei ole valintatilaisuutta.

Keskiviikkona 7.8.2019 alkava koulutus on vaativana erityisenä tukena järjestettävää koulutusta, eli se on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat esim. vamman, sairauden tai kehityksen viivästymisen vuoksi pientä opiskeluryhmää ja tukea ja apua opinnoissaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan HOKS ( henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma).

Muusikoiksi opiskelevilla tärkeänä osana opintoja on yhdessä laulaminen, jonka kautta opitaan musiikin tekemistä, teoriaa, kieliä, rytmittämistä jne. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi musiikkialan työtehtävien suunnittelu ja musiikkiohjelmiston valmistaminen. Opiskelun aikana ryhmällä on monenlaisia esiintymisiä ja tilaisuuksia, joita varten suunnitellaan ohjelma ja harjoitellaan sitä.

Kuvallisen ilmaisun toteuttajat opiskelevat kuvan havainnointia ja ilmaisua, erilaisilla kuvataiteen menetelmillä työskentelyä ja erilaisia kuvataiteen ammattikäytäntöjä. Opiskelun aikana opiskelijat osallistuvat useampiin näyttelyihin omilla teoksillaan.

TELMAlaisten kanssa opetellaan erilaisia arjen taitoja ja kokeillaan erilaisia työtehtäviä.

Kun tällä hetkellä VALMA -koulutuksessa olevilta kysyttiin, mikä on Kaarisillassa hyvää tai mukavaa, saatiin tällaisia vastauksia:

Täällä on kavereita, myös muista ryhmistä. Kaarisillassa kaikki oppivat tuntemaan toisensa.

Opiskeluympäristö kartanon pihapiirissä on hieno.

Ruoka on hyvää.

On kivaa olla ympäristössä, jossa on eri kulttuurialojen toimintaa ja koulutusta.