Hakuaika koulutuksiin 13.3. – 3.4.2019

 

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin koulutuksiin 13.3. – 3.4.2019 klo 15 asti.

Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi -sivuston kautta.

 

Nyt haussa syksyllä 2019 alkavat koulutukset:

  • Musiikkialan perustutkinto (muusikko) 180 osp, 3 vuotta
  • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (kuvallisen ilmaisun toteuttaja) 180 osp, 3 vuotta
  • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) 60 osp, 1-3 vuotta

 

 

Musiikin osaamisala, erityisopetus, ryhmäopetus

Koulutus suuntautuu äänenkäytön ja laulun opetukseen, yhtyelauluun ja yhteismusisointiin musiikin eri tyylilajeissa sekä sävellys- ja sanoitustyöhön.

Musiikin osaamisalan koulutuksessa ammatillisten tutkinnon osien keskeisiä sisältöjä ovat musiikkialan työtehtävien suunnittelu, musiikkiohjelmiston valmistaminen sekä muusikkona toimiminen.

 

Kuvallisen ilmaisun osaamisala, erityisopetus, ryhmäopetus

Koulutuksessa käsitellään aluksi kuvataiteen maailmaa laajalla, yleisellä tasolla, kuvataiteen perustehtävien kautta ja koulutuksen edetessä keskitytään teoreettisempiin asioihin.

Kuva- ja mediataiteen osaamisalalla ammatillisten tutkinnon osien keskeisiä sisältöjä ovat kuvan toteuttaminen, havainnointi ja ilmaisu, kuvataiteen menetelmillä työskenteleminen sekä kuva- ja mediataiteen ammattikäytännöt.

 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutus, TELMA

TELMA-koulutus antaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta. Tavoitteena on, että opiskelija löytää työn ja toimeentulon, asumisen, vapaa-ajan ja kuntoutumisen osalta ratkaisun hyvään ja toimintakyvyn mukaiseen itsenäiseen elämään.

Koulutus vahvistaa opiskelijan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä arjen osallisuutta.

 

Ota yhteyttä ja tule tutustumaan!

Opinnot ja opiskeluun liittyvät asiat: Kaarisillan toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, puh.044-7744 025 tai marianne.heikkila@kaarisilta.fi

Opiskeluun liittyvät asiat ja asuminen: Kaarisillan sosiaalityöntekijä Elina Tuominen, puh.040-3541 772 tai elina.tuominen@kaarisilta.fi