Opiskelupaikkojen valintatulokset

Perusopetuksen jälkeisten hakujen valintatulokset julkaistaan 17.6.2021.

Tiedot valinnoista julkaistaan opintopolku.fi -sivustolla Oma Opintopolku -palvelussa.

Tieto valinnoista lähetetään myös hakijan sähköpostiin, jos siihen on antanut luvan hakemusta tehdessä. Jos tietoa ei lähetetä sähköpostilla, valintatulos tulee kirjepostina.

Muista ottaa opiskelupaikka vastaan mahdollisimman pian tai viimeistään määräpäivään mennessä.