KOULUTUSINFOT TAMMIKUUSSA

Koulutusinfot järjestetään sekä etänä että paikan päällä Kaarisillassa.

Koulutusinfo etänä järjestetään tiistaina 24.1.2023 klo 13–14. Linkki koulutusinfoon julkaistaan lähempänä infoa.

Koulutusinfo ja avoimet ovet järjestetään Kaarisillassa Villähteellä perjantaina 27.1.2023 klo 13–15 ja
keskiviikkona 1.2.2023 klo 13–15. Kaarisillan Taide- ja toimintakeskus, Villähteentie 458, 15540 Villähde.

Kevään 2023 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 21.2.-21.3.2023.

Kevään haussa mukana:

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

  • Telman tavoitteena on, että opiskelija itsenäistyy elämän eri osa-alueilla ja valmentautuu työhön, selviytyy jokapäiväisessä elämässä mahdollisimman itsenäisesti, kehittää omatoimisuutta ja työhön ja ammattiin suuntautunutta toimintakykyään erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija saa itselleen sopivia keinoja selviytyä arjessa ja toimia yhteiskunnan kokonaisvaltaisena jäsenenä.
  • Kaarisillan Telma soveltuu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta itsenäisen elämän taitojen sekä omatoimisuuden harjoittamisessa.
  • Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä, kesto 1–3 vuotta.  Suoritusaika määräytyy opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden ja valmiuksien perusteella.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (kuvallisen ilmaisun toteuttaja)

  • Opinnoista valmistuu Kuvallisen ilmaisun toteuttajaksi. Opiskelija saa valmiudet toimia kuvataiteilijana tuetusti tai itsenäisesti. Valmistumisen jälkeen voi myös hakea jatko-opintoihin.
  • Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana kokeillaan kuvataiteen perusmenetelmiä ja harjoitellaan kuvataiteilijana toimimista. Yhteisiä aineita ja kuvataiteen teoriaa opiskellaan kuvataidelähtöisesti tekemisen lomassa.  Kolmantena vuotena opiskelija voi valita opiskeltavat taideaineet omien vahvuuksiensa ja kiinnostuksenkohteidensa mukaan.
  • Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Suunniteltu kesto on kolme vuotta.

Musiikkialan perustutkinto (muusikko)

  • Koulutus suuntautuu äänenkäytön ja laulun opetukseen, yhtyelauluun ja yhteismusisointiin musiikin eri tyylilajeissa sekä sävellys- ja sanoitustyöhön. Koulutuksen aikana opiskellaan myös esiintymistaitoja.
  • Opetus on ryhmäopetusta, jossa vahvistetaan kunkin yksilöllistä ilmaisua
  • Opinnoista valmistuu muusikoksi. Opiskelija saa valmiudet toimia muusikkona tuetusti tai itsenäisesti. Valmistumisen jälkeen voi myös hakea jatko-opintoihin.
  • Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Suunniteltu kesto kolme vuotta.