Hakuaika VALMAAN 11.3. – 1.4.2020

Ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) hakuaika on 11.3. – 1.4.2020. Koulutukseen haetaan opintopolku.fi -sivuston kautta (hakuaika vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen).

Koulutuksen aikana opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan jatko-opintoihin ja saa tietoa eri alojen ammatillisesta koulutuksesta sekä työelämästä. Kaarisillassa on mahdollisuus perehtyä erityisesti kulttuurialan ammatilliseen koulutukseen (musiikki ja kuvallinen ilmaisu).

VALMA-koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin erityisen tuen tarve kuten vamma, sairaus tai kehityksen viivästyminen.

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (1 vuosi) ja se toteutetaan erityisopetuksena. Opiskelu Kaarisillassa on toiminnallista ja tapahtuu pienryhmissä. Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

VALMA-koulutuksessa opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Koulutus järjestetään yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja opinnoista, asumisesta ym. opiskeluun liittyvistä asioista saa Kaarisillan sosiaalityöntekijä Elina Tuomiselta.

Sosiaalityöntekijä Elina Tuominen (MA-TO) puh. 040 354 1772, elina.tuominen@kaarisilta.fi