KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO

 

UUSI OPETUSSUUNNITELMA (PDF) ja (WORD) 1.8.2015 alkaen
(koskee myös jatkavia opiskelijoita)
 

OSAAMISALA
Kuva- ja mediataiteen osaamisala, kuva-artesaani (erityisopetus)

OPISKELU
Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto
muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, yhteisistä tutkinnon osista sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista. Opintoihin sisältyy työssäoppimista.

Kuva- ja mediataiteen osaamisalalla ammatillisten tutkinnon osien keskeisiä sisältöjä ovat kuvan toteuttaminen, havainnointi ja ilmaisu, kuvataiteen menetelmillä työskenteleminen sekä kuva- ja mediataiteen ammattikäytännöt. Koulutus suuntautuu erityisesti maalaamiseen.

Yhteiset tutkinnon osat integroidaan ammatillisiin tutkinnon osiin. Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä oman alansa työtehtävissä työtä tekemällä. 

Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon lähtökohtana ja tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitsevat henkilöt voivat työllistyä esimerkiksi toimintakeskusten työpajatoimintaan tai avustaviin työtehtäviin kulttuurialalla joko tuetusti tai itsenäisesti.

**********************************************

OPETUSSUUNNITELMA (PDF) (koskee opiskelijoita, jotka aloittaneet syksyllä 2011 ja 2013)
Kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma

TUTKINTO
kuva-artesaani

OPISKELU
Opintojen laajuus on 120 opintoviikkoa, kestoltaan 3 vuotta. Koulutus on ammatillista perustutkintoon johtavaa erityisopetusta. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea.

Opiskelijalta edellytetään omaa mielenkiintoa ja lahjakkuutta alalle sekä valmiuksia toimia ryhmässä. Opetus mukautetaan opiskelijoille henkilökohtaisilla oppimisen järjestämistä koskevilla suunnitelmilla.

OPISKELUN TAVOITTEITA JA SISÄLTÖJÄ

Kuvallisen ilmaisun ammatillisten opintojen keskeisenä sisältönä ovat kuvallisen ilmaisun perusosaaminen, esteettinen- ja visuaalinen osaaminen, kuva- ja mediataiteen perusosaaminen.

Opintoja tukevat kaikille yhteiset opinnot. Yhteiset opinnot toteutetaan integroidusti ammatillisiin perusopintoihin ja alan suuntautumisopintoihin. Opintoihin sisältyy 20 (syksyllä 2013 aloittavilla 32 ov) opintoviikon työssäoppimisen jaksot, joiden aikana opiskelija tekee erilaisia alan työtehtäviä työpaikkakouluttajan ohjauksessa.

Opintojen loppuvaiheessa on opinnäytetyö, joka voidaan toteuttaa yksilö- tai yhteistyöprojektina.

Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon tavoitteena ja periaatteena on että, erityistä tukea tarvitsevat henkilöt voivat työllistyä taiteilijoina joko tuetusti tai itsenäisesti.